Tillit er avgjørende i alle livets forhold. Hos Orogenic handler tillit om at kundene våre kan forvente best mulig kvalitet. Fra løsningene våre og rådgivningen som følger med til den endelige leveringen. Med det mål for øyet arbeider vi hver dag for kunder som spør etter driftssikre løsninger og en leverandør de kan regne med. I dag, i morgen og i fremtiden.

God tid sikrer gode løsninger

På samme måte er god tid også en viktig faktor når det skal velges en batteriløsning. Det finnes mange muligheter. Og mange fallgruver. Derfor vil du oppleve oss som spørrende, lyttende og interessert i å veilede deg til den løsningen som oppfyller behovene dine både på kort og lang sikt.

I forkant med de nyeste mulighetene

Kravene til stabile og sikre batteriløsninger øker i takt med vår økende avhengighet av energi. Gjennom dialog og fabrikkbesøk hos våre leverandører får vi verdifull kunnskap om den nyeste utviklingen innen bransjen. Den kunnskapen bruker vi hver dag som en aktiv del av vår rådgivning.

Hvorfor heter vi Orogenic?

Navnet kommer av ordet "Orogeny", som er et sammensatt gresk ord der den ene delen betyr "fjell" og den andre "skapelse". Begge betydningene passer godt til vårt formål om å skape et solid og tillitsfullt forhold til kundene våre samt våre egne høye ambisjoner.