Vi ville have det umulige: Ny UPS og udvidet kapacitet på den halve plads!


Vi stod over for at skulle udskifte vores gamle UPS, da den var udtjent og ikke længere tidssvarende. Vi havde brug for større kapacitet, da vi har haft en betydelig vækst i antallet af brugere.

Ved valg af ny UPS, var det vigtigt at finde en løsning med høj driftssikkerhed, da brugerne skal være sikret adgang til deres data 24/7. Samtidig havde vi også et ønske om at spare energi, da vi gerne vil gå foran og bidrage til et bedre klima. Vi ønskede derfor en UPS med høj virkningsgrad i det normale driftsområde, for at minimere energitabet mest muligt.

Modulær og redundant opbygning fra Centiel


Udfordring: 

For os var den helt store udfordring at udvide vores batterikapacitet grundet begrænset fysisk plads. Det gamle UPS-system optog allerede den plads, vi havde til rådighed.

Løsning:

Orogenic har valgt en UPS fra schweiziske Centiel, der ved hjælp af modulær og redundant opbygning, gør det muligt at udskifte enkelte UPS-moduler online, så man undgår sårbar bypassdrift og kritiske situationer under reparation og service. Det sikrer en ekstrem høj oppetid, som giver sikker drift for brugerne.

Den moderne konverteringsteknologi bidrager til en virkningsgrad på op til 97,1% i det normale driftsområde, som er en af markedets højeste virkningsgrader. Det reducerer derfor energiforbruget, til gavn for både klimaet og bundlinjen.

Det valgte UPS-anlæg fylder fysisk under det halve af det tidligere installerede anlæg. Pladsbesparelsen gav mulighed for installation af batteriblokke med frontterminaler, som kan opbygges langt mere kompakt end traditionelle topmonterede batteriblokke, og derved større kapacitet.


”Vi følte os i sikker havn, hvilket for os var vigtigt. Kommunikationen og processen kørte bare. Den tekniske og økonomiske rådgivning var god, og der var taget hånd om vores eksisterende installation, hvor vi fik udbedret vores energitab væsentligt.”

”Vi er ikke et sekund i tvivl om, at det her var det helt rigtige valg for os. Efterfølgende servicebesøg har været med kryds og bolle, slange og det hele. Det er svært at sige noget negativt.”
– siger Peter Martensen, IT-chef hos IT-Center Syd.

Om IT-Center Syd

IT-Center Syd er driftscenter for 7 uddannelsesinstitutioner fordelt på 13 adresser og fungerer som intern IT-afdeling. Vi har 900 ansatte og 4.500 studerende, der alle skal have adgang til IT-systemer. Samtidig står vi også for bl.a. adgangskontrol og videoovervågning.