For at kunne vælge det rigtige batteri, er der særligt 4 ting, der er vigtige at se på:

  1. Formål
  2. Fysisk plads
  3. Klima
  4. Sikkerhed

Formål

Her kigger vi først på hvilket formål batteriet skal opfylde, for at kunne se nærmere på de nødvendige specifikationer. Er der behov for en høj ydeevne i kort tid, til fx start af nøddiesel, bil eller UPS, ser vi nærmere på effekttætheden.

Hvis batteriets levetid er altafgørende, skal vi se på designlevetiden. Jo færre og mindre krav man har til et batteri, jo færre penge skal man slippe. Kravene til og vigtigheden af backupfunktion, batteriet skal opfylde, er afgørende for hvilken kvalitet og type batteri man skal vælge.


Fysisk plads

Er der begrænset plads, kan lithium være en fordel pga. sin høje energitæthed - det fylder væsentlig mindre end nikkel-cadmium og bly-syre. Har man god plads, er energitætheden ikke altafgørende og nikkel-cadmium og bly-syre vil være at foretrække, da priserne er væsentlig bedre.

Er plads derimod ikke en udfordring, er det fordelagtigt at vælge bly-syre eller nikkel-cadmium grundet meget lavere anskaffelsespriser end prisen for lithium.


Klima

Når vi taler klima, kigger vi på selve sitets miljø samt installationsomgivelserne.

Hvor varmt er der på sitet? Alle batteriers levetid influeres af temperaturen, men visse typer klarer bedre en temperatur på +30C end andre. Eksempler på dette er lithiumbatterier, samt f.eks. Enersys Powersafe SBS XL som begge har en design levetid på >10 år ved +30C.

Lithium kan klare høje temperaturer, mens andre batterier har brug for nedkøling. Omvendt påvirker dette også prisen, så det er værd at gennemtænke sine behov, inden man vælger batteri.


Sikkerhed

I samme omgang er sikkerhed en væsentlig faktor. Er der særlige krav til sikkerheden på installationen? Udvalgte batterier kan opgraderes til at være med en særlig flame retardant plast – en brandhæmmende batterikasse.


Forskellige batterityper

Der findes en række genopladelige batterier (også kaldt elektriske akkumulatorer), som hver især har deres fordele og ulemper. Vores primære batterikategorier er: