En blysyre-akkumulator, også kalt blybatterier, blysyrebatterier og blyakkumulatorer, er et av de mest kjente batteriene på verdensbasis med over 130 års bruk i kjøretøy. Med røtter tilbake til starten av 1800-tallet og videreutviklet gjennom mer enn 200 år er det i dag verdens mest brukte oppladbare batteri. Blysyrebatterier brukes blant annet som startbatteri til biler, båter, gaffeltrucker, elektriske scootere, handikappkjøretøy, anlegg med avbruddsfri strømforsyning og annet elektronisk utstyr. 

Blyakkumulatorens innhold

Blysyre-akkumulatorer er bygget opp av flate celleplater i bly omgitt av en elektrolytt – en batterisyre som muliggjør opp- og utladning. Elektrolytten består av svovelsyre og destillert vann, som sammen danner batterisyren. Syren flyttes til og fra celleplatene ved opp- og utladning. En måling av tettheten angir batteriets ladetilstand.

Åpne blysyrebatterier skal påfylles vann. De finnes også i en forseglet, ventilregulert utgave kalt VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid), som ofte omtales som vedlikeholdsfrie* blyakkumulatorer, siden de ikke skal påfylles vann. De ventilregulerte VRLA-blyakkumulatorene finnes i blant annet AGM- og gel-varianter.

*Ingen batterier er vedlikeholdsfrie. De vil alltid kreve rengjøring. Batterier, poler og lokk rengjøres med en våt klut når batteriet er frakoblet. Batteriets ladespenning bør også jevnlig kontrolleres.

Overoppladning

Hvis VRLA-batterier overopplades, risikerer man at vannet i elektrolytten fordamper. Skjer dette forkortes batteriets levetid siden det ikke kan fylles på mer vann i lukkede batterier.

AGM-akkumulator

AGM-blyakkumulatorer (Absorbed Glass Mat) har små glassmatter mellom blyplatene som er designet til å absorbere elektrolytten. Det gjør batteriet mer stabilt overfor rystelser, slik at det kan brukes i blant annet luftfartøy og ATV-er. Siden væsken ikke er flytende, kan batteriet både stå og ligge på siden. 

Gel-akkumulator

Gelblyakkumulatorens elektrolytt utgjøres av en tradisjonell batteri-elektrolytt iblandet silisiumdioksid som danner en gelémasse – derfor betegnelsen «gel». I likhet med AGM-batterier kan også mange gel-batterier monteres liggende på grunn av den faste elektrolytten. 

Fordeler med blybatterier

  • Kan brukes uten BMS (Battery Management System)
  • Ligger i den rimelige enden av skalaen
  • Velkjent teknologi
  • Åpne blybatterier er et standardprodukt med standard tilbehør
  • Forseglede varianter er sikre siden syren er innkapslet og er samtidig mindre plasskrevende

Ulemper med blybatterier

  • Forseglede varianter tåler ikke overoppladning – forkorter levetiden
  • Forseglede varianter har vanligvis en oppladningstid på 4–16 timer
  • Dybdeutladning skader batteriet
  • Batteriets designlevetid er definert ved en batteritemperatur på 20 °C For hver 10. grad temperaturen heves, halveres batteriets levetid

Kassering

Siden blysyre-akkumulatorer inneholder giftige materialer er det nødvendig å kaste batteriene på en miljøvennlig måte slik at blyet kan gjenvinnes. For privatpersoner er det kommunenes ansvar å sørge for innleveringsordninger, mens bedrifter kan levere brukte batterier til produsenter og importører. I gjenvinningsprosessen blir batteriene knust – syren nøytraliseres og man atskiller bly fra polymerer. De utvunne materialene kan deretter brukes på nytt til blant annet nye batterier.