Hvis du skal bytte ut en enkelt blokk i et blybatteri, bør du være klar over hvordan det vil påvirke den nye blokken.

Jo eldre batteri, jo større blir celleutladningen og høyere strøm løper gjennom blokkene. Bare å endre en enkelt blokk betyr at den høyere gjennomløpsstrømmen nå også føres gjennom det erstatte batteriet, som følgelig eldes raskere.

I utgangspunktet kommer det ned til standen til de gjenværende batteriblokkene. Har de vært for varme? Hvor mange oppladinger og utladninger har de kjørt?

Og kanskje viktigst, hvor stort er batteriet? Et 48V batteri består vanligvis av 4 blokker. Å bytte ut en blokk har stor innvirkning ettersom 25% av det totale batteriet byttes. Hvis du i stedet har 32 blokker og bryter 1, tilsvarer dette en 3% erstatning, noe som betyr en mindre innvirkning på den erstattede blokken.

Derfor er det et spørsmål om vurderingen om man bare kan bytte ut en enkelt blokk eller om alle batteriblokkene krever utskifting. Begynn derfor med å gjøre en batteritest for å erstatte det som trengs.