Kulde og varme har enorm innvirkning på batteriene.


Kuldepåvirkning

Vinteren er hard på batteriene. Hvis du bruker batterier utendørs eller på steder der kulden er hard, må du være oppmerksom på at batterikapasiteten reduseres betydelig. Avhengig av batteriets anvendelsesområde, er det noen forskjellige ting du må være klar over.


Lastebiler

Forbruket av elektronisk utstyr øker stadig og påvirker energiforbruket vårt. Hvis batteriet brukes i en lastebil, for eksempel om vinteren, vil det ofte være nødvendig med batteridrift for å holde varmen i viften, setene og vinduene, mens lys og vindusviskere holdes i gang og å kunne lade en telefon. Dermed er det en toppbelastning på et forhåndsutsatt batteri.

Med blybatterier (brukt som for eksempel startbatterier), må bevegelsen av ionene startes og arbeides inn i blyplatene. Den kjemiske prosessen må starte før batteriet fungerer. Samtidig begrenser effekten av kulde kjemien til batteriet og reduserer ytelsen.


Truck

Trucker som opererer i kjølelager eller frysere blir konstant utsatt for kulde. For å begrense tap av kapasitet på batteriet, kan du få batterier med innebygd varme i batterikassen, noe som sikrer at batteriet arbeider ved optimal temperatur. Lastebilbatterier brukt i kulde/fryserom uten varme i batterirommet risikerer å miste opptil 45% av batteriets normalt tilgjengelige kapasitet.

Generelt anbefales det at du holder batteriene fulladet og oppbevarer dem ved temperaturer under 20 grader når maskinen ikke er i bruk.


Varmepåvirkning

Der finnes en rekke oppladbare batterier (også kalt elektriske akkumulatorer), som hver for seg har sine fordeler og ulemper. Våre primære batterikategorier er: Den varme sommeren er også hard på batteriene. Ved lagring av batterier fører den høye temperaturen til at batteriet selvutlades raskere, noe som kan føre til lavere kapasitet eller i verste fall et totalt defekt batteri.

Når et bly-syre-batteri er utladet, vil det automatisk oppstå en sulfatering som ikke kan unngås.

Hvis batteriet ikke lades i tide, vil sulfateringen krystallisere på blyplatene, slik at ionene som normalt beveger seg mellom blyplatene ved lading og utladning ikke lenger kan trenge gjennom blyet.

Sulfatering oppstår alltid som en helt alminnelig kjemisk prosess når svovelsyren i elektrolytten trenger gjennom blyplatene. For å unngå krystallisering av sulfatet er det viktig å holde øye med batteriets hvilespenning og unngå langvarig dybdeutlading.