Hvis batteriet skal lagres i en lengre periode, f.eks. over vinteren, anbefales det å koble fra elektronisk utstyr og rengjøre batteriet med en tørr klut. De fleste batterityper lagres best tørr og kjølig.

Alle batterier vil selvutlades over tid, så vær oppmerksom på batteriets hvilespenning og lad batteriet om nødvendig.

Jo kjøligere et batteri er lagret, jo mindre vil det selvutlade. Hvis blybatteriene er utladet, krystalliserer sulfasjonen. Dette resulterer i lavere kapasitet og i verste fall total mangel. Det er derfor viktig å holde batteriet ladet.