For å kunne velge riktig batteri, er det spesielt 3 ting det er viktig å ta hensyn til:

  1. Formål
  2. Fysisk plass
  3. Klima

Formål

Her ser vi først på hvilket formål batteriet skal oppfylle for å kunne se nærmere på de nødvendige spesifikasjonene. Er det behov for høy ytelse i kort tid, for eksempel til start av nøddiesel, bil eller avbruddsfri strømforsyning, ser vi nærmere på effekttettheten. Hvis batteriets levetid er avgjørende, skal vi se på designlevetiden. Jo færre og lavere krav man har til et batteri, desto mindre penger skal man bruke. Kravene til og betydningen av reservefunksjonen batteriet skal oppfylle er avgjørende for hvilken kvalitet og type batteri man skal velge.


Fysisk plass

Er det begrenset plass kan litium være en fordel med sin høye energitetthet. Batteriet opptar vesentlig mindre plass enn både nikkel-kadmium- og blysyrebatterier. Har man god plass er energitettheten ikke utslagsgivende og nikkel-kadmium og blysyre vil være å foretrekke siden prisene er vesentlig lavere. Er plassen derimot ikke et problem, er det gunstig å velge blysyre eller nikkel-kadmium fordi anskaffelsesprisen er mye lavere enn for litium.


Klima

Når vi snakker om klima, ser vi på selve stedets miljø og installasjonsomgivelsene. Hvor varmt er det på stedet? Alle batteriers levetid påvirkes av temperatur, men visse typer tåler bedre en temperatur på +30 °C enn andre. Eksempler på dette er litiumbatterier og Enersys Powersafe SBS XL, som begge har en designlevetid på >10 år ved +30 °C. Litium kan tåle høye temperaturer, mens andre batterier trenger avkjøling. Samtidig påvirker dette også prisen, så kanskje man skal se på flere alternativer enn bare å velge litium. Er det spesielle krav til sikkerheten?


Ulike batterityper

Der finnes en rekke oppladbare batterier (også kalt elektriske akkumulatorer), som hver for seg har sine fordeler og ulemper. Våre primære batterikategorier er: